Locatie Smeerboel Festival 2019

De afgelopen weken is vanuit de omgeving commotie ontstaan over de beoogde locatie van Smeerboel Festival 2019. Naar aanleiding daarvan en de beperkte tijd die in aanloop naar het evenement overblijft, hebben we besloten om voor dit jaar de vergunningsaanvraag voor de locatie nabij Slot Zuylen in te trekken.

Wij willen de komende periode gebruiken om met alle betrokkenen – waaronder Slot Zuylen en de dorpsraad – in gesprek te gaan over het gebied en uitleg te geven over onze werkwijze. Wij zijn een kleine, maar professionele organisatie, geworteld in Utrecht. Als gast op een locatie vinden we het belangrijk om onze tijdelijke buren te kennen en om duidelijk te maken wie wij zijn en waar we voor staan. Wij zijn ervan overtuigd dat we zonder enige schade aan het gebied, of verstoring van beschermde soorten een evenement hadden kunnen organiseren. We voelen ons daarin gesterkt door het onderzoek dat een onafhankelijk deskundigenbureau heeft uitgevoerd en door de kennis die bij ecologen en het bevoegd gezag inzake de Wet Natuurbescherming bestaat over het voorkomen van schade aan de natuur bij evenementen. Die kennis is gebaseerd op jarenlang structureel onderzoek tijdens evenementen, ook in natuurgebieden.

Tot slot helderen we graag enkele zaken op, want er zijn berichten verschenen in de media waarin onjuiste informatie staat. Dit raakt ons, want wij proberen op verantwoorde wijze mooie festivals te organiseren voor grote groepen enthousiaste Utrechtse bezoekers. De locatie nabij Slot Zuylen is een grasweide dat eigendom is van de Gemeente Utrecht, in beheer van een boer. Deze prachtige plek valt buiten het natuurgebied waarover is gesproken. Een extern ecologisch bureau heeft de locatie zeer uitgebreid onderzocht en aangetoond dat met de juiste maatregelen vanwege het evenement geen verstoring of overtreding van de Wet natuurbescherming zal plaatsvinden.

Dit is voor ons belangrijk, want onze organisatie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit betekent voor ons ook een duurzame relatie met de omgeving en directbetrokkenen. Zo worden al onze evenementen door ecologisch deskundigen begeleid. Zo hebben wij een programma opgericht dat zich richt op lokaal nalatenschap. De locaties waar wij als organisatie met onze festivals neerstrijken laten wij op zijn minst achter zoals we deze hebben aangetroffen. Liever echter laten wij deze locaties beter achter.

Wij hebben hierin bijvoorbeeld gekozen voor een samenwerking met de Bee Foundation. Op de Ruigenhoekse Polder waar Soenda Festival wordt georganiseerd, hebben we 500m2 bijenoase aangelegd om de zorgwekkende afname van de insecten- en bijenpopulatie tegen te gaan. Deze oase wordt de komende jaren, mede dankzij onze bijdragen, verder uitgebreid. Verder hebben we afgelopen jaar een duurzaamheidsmanager aangesteld, die ons begeleid bij deze en andere initiatieven voor een duurzaam festival wat past in onze tijd. Een van die initiatieven is de overstap naar duurzame herbruikbare hardcups waarmee wij als eerste Utrechtse organisatie op festivals een bijdrage leveren aan het verkleinen van de plastic afvalberg. Ook zijn wij ondertekenaar van de plastic promise dat als doel heeft het plastic gebruik in de evenementenwereld te beperken en de alsnog gebruikte plastics hoogwaardig te reduceren. Green Events begeleidt onze organisatie bij het verder verduurzamen van onze onderneming en evenementen.

In overleg met de gemeente kan Smeerboel Festival dit jaar worden georganiseerd op locatie grasweide Papendorp. Op deze locatie organiseerden wij de afgelopen jaren met veel plezier ons festival. Een nieuwe locatie voor de komende jaren is echter een must, omdat op locatie grasweide Papendorp in de nabije toekomst woningen worden gebouwd.