Duurzaamheid

Elevation Events organiseert diverse grote publieksevenementen, die plaatsvinden door het hele land. Elevation Events kiest ervoor om dit op een zo duurzaam mogelijk manier te doen. Hoe we dit precies doen lees je hier onder:

Voor Elevation Events is klimaatvriendelijk organiseren een hele duidelijke keuze. Duurzaamheid, innovatie en sociale thema’s spelen hierin een belangrijke rol. We willen graag het goede voorbeeld geven, mits dit impact heeft en we hopen dat iedereen mee wil doen! Duurzaamheid is een team effort!

Door onze visie en duurzaamheidsambities breed uit te dragen hopen wij, samen met mede organisatoren en onze bezoekers, bij te dragen aan een duurzame en sociale wereld.

Onze ambities hebben zich vertaald in een duurzaamheidsbeleid dat zich richt op drie thema’s:

  • Grondstofbehoud
  • Lokaal nalatenschap
  • CO2 reductie
  • Grondstofbehoud:

Grondstofbehoud houdt in dat we proberen de hoeveelheid nieuwe materialen die we verbruiken tot een minimum te beperken. Bestaande materialen proberen we meerdere keren te gebruiken. Als dat niet meer mogelijk is, proberen we de materialen zo te scheiden of te verzamelen dat deze op een hoogwaardige manier, door ons of een derde partij, gerecycled kunnen worden. Dit komt terug in het “RRR principe”: Re-duce, Re-use, Re-cycle welke wij allround hanteren.

In de afgelopen jaren hebben we aan de hand van het RRR principe de volgende stappen gemaakt:

Re-duce

Plastic Promise: We hebben ons in 2018 geconformeerd aan de Plastic Promise (www.plasticpromise.nl). De belofte die we toen hebben gedaan was een reductie van 90% op het verbruik van wegwerpplastic in 2020. Deze reductie is ruimschoots behaald. Daarnaast nemen we actief deel aan de gesprekken over het verminderen van het plasticgebruik in de evenementensector.
Festival disposables: Sinds begin 2019 is er binnen de organisatie een verbod op diverse festival disposables, zoals blow-ups, confetti, plastic wegwerpbekers en plastic food bordjes, bakjes en bestek. Zo maakt bijvoorbeeld de foodcourt alleen nog maar gebruik van bio-disposables en wordt er achter de barren gewerkt met hardcup bekers.
Marketing disposables: Begin 2019 is er voor gekozen om de disposable marketing uitingen sterk te verminderen. Zo worden er bijvoorbeeld geen zadelhoesjes, uitdeelboekjes en flyers meer ingezet. Er wordt nu meer gewerkt met universele uitingen en waar mogelijk wordt minder drukwerk gebruikt.
Re-use

Herbruikbare bekers: Begin 2019 zijn we geheel overgestapt op hardcups. Dit zijn herbruikbare bekers van PP (polypropyleen). Deze bekers worden gedeeld met andere festival organisaties zodat ze zo vaak mogelijk ingezet kunnen worden. Dit bespaart alleen voor Elevation Events al bijna twee miljoen plastic wegwerpbekers per jaar.
Universele signing: Waar mogelijk zijn we overgestapt op universele signing. Zo worden er bijvoorbeeld bij de barren houten prijslijsten ingezet die minimaal 20 keer per jaar gebruikt worden en zijn de banners voor nooduitgangen universeel gedrukt.
Decor: Zo veel mogelijk decor wordt circulair gebouwd, hergebruikt door onszelf of bestaan uit huurmaterialen.
Re-cycle.

Plastic munten: De plastic cupcoins zijn gemaakt van restmaterialen en komen als mono-stroom retour naar de fabriek voor hergebruik.
Grondstoffenplan: Sinds 2022 wordt het grootste gedeelte van ons afval gescheiden, we onderscheiden hier in elf verschillende stromen.
Lokaal nalatenschap:

Lokaal nalatenschap houdt in dat we iets proberen achter te laten en meerwaarde proberen te creëren voor de locatie, buurtbewoners en lokale ondernemers.

In de afgelopen jaren hebben we aan de hand van die gedachte de volgende stappen gemaakt:

Local Legacy programma: Sinds 2019 bestaat ons “Local Legacy programma” waarbij we geld inzamelen om iets achter te laten op locaties waar we zijn geweest. Zo hebben we inmiddels 500m2 bijenoase aangeplant in de polder waar Soenda festival elk jaar plaatsvindt, dit is gedaan met behulp van 35 vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben tevens een workshop gekregen en plantjes mee naar huis gekregen. We hebben voor deze actie samengewerkt met het Recreatieschap Midden Nederland en Stichting Bijenoase. Daarbij is er een mooi educatiebord over de stand van de bijen geplaatst bij de ingang van het park. Het was een succesvolle actie die we binnenkort hopen voort te zetten. Inmiddels zijn we ook in gesprek over het aanplanten van een voedselbos in hetzelfde gebied.

Compensatieprogramma: Elevation Events biedt zijn artiesten actief de trein aan. Daardoor is er inmiddels een stijging van ongeveer 15% aan treinreizen behaal. Tevens wordt elke gevlogen km gecompenseerd door bij te dragen aan het compensatieprogramma Trees 4 all, dat bomen aanplant en behoudt in NL en het buitenland.

Voorlichting: In Club WAS worden met regelmaat gratis avonden georganiseerd over de “Verborgen Impact” van bijvoorbeeld consumeren en vliegen gericht op de jongere doelgroep. Tevens wordt er geld opgehaald voor Stichting Prisma Groep. De Stichting Prisma Groep is een stichting die voornamelijk culturele LHBTQI+ vluchtelingen ondersteunt bij de vele problemen en uitdagingen waar zij mee te maken krijgen.

Lokale partners: Waar mogelijk kiezen we ervoor om zo veel mogelijk met lokale ondernemers samen te werken. Zo wordt er o.a. gewerkt met lokale, opkomende artiesten, lokale leveranciers en lokale cateraars. Het streven is om te zorgen dat meer dan 50% van onze foodcateraars binnen een straal van 25km rondom het festival vandaan komt.

Draagvlak: Met al onze samenwerkingspartners hebben we onze duurzaamheid visie besproken. Op die manier hopen we ook hen te hebben geïnspireerd om hun bedrijven te verduurzamen. Met onze acties, workshops en online communicatie hopen we tevens onze bezoekers te inspireren zodat ook zij hun steentje bij kunnen dragen.

World Cleanup Day: In 2020 en 2021 hebben we meegedaan aan de World Cleanup Day. Tijdens deze dag hebben we met een paar honderd festivalbezoekers vijf van onze festival locaties ontdaan van zwerfvuil.

CO2 reductie:

CO2 reductie houdt in dat we proberen de uitstoot van CO2, maar ook van stikstof en andere schadelijke stoffen, zo veel mogelijk te beperken.

In de afgelopen jaren hebben we aan de hand van die gedachte de volgende stappen gemaakt:

Vegetarisch als norm: Momenteel is ongeveer 75% van de aangeboden producten op onze foodcourts vegetarisch. Daarnaast proberen we er voor te zorgen dat de herkomst van de producten die de foodcateraars gebruiken zo lokaal mogelijk zijn. We monitoren actief de cateraars en denken mee en geven advies over hoe ze kunnen verduurzamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantrekkelijker maken van de vegetarische opties door de volgorde van de menukaart en de benaming van gerechten. Ook kijken we naar de volgorde van impact (de keuze voor bijvoorbeeld kip i.p.v. rundvlees) en adviseren we in het type disposables dat gebruikt kan worden voor het serveren van de gerechten. Daarnaast werken we samen met onze crewcateraar naar een groter vegetarisch en meer lokaal aanbod tijdens de op-, afbouw en de showdag. Tevens is er voor gekozen om op kantoor vier van de vijf dagen volledig over te stappen op een vegetarisch menu.

Vervoer: Waar mogelijk kijken we hoe we artiesten op een andere wijze dan per vliegtuig naar onze festivals toe kunnen laten komen. Middels het actief aanbieden van bijvoorbeeld treinreizen en educatie is reeds 15% van de vluchten vervangen door trein- of busreizen. Daarnaast communiceren we online tips naar onze festival bezoekers over hoe zij op een duurzame manier het festival kunnen bereiken.

Slim energie verbruik: Ook proberen we onze stroomvoorziening te verduurzamen. Al ons stroomverbruik wordt beoordeeld volgens het Trias Energetica principe:
– We beperken het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.
– Indien mogelijk maken we gebruik van vaste (groene) stroom of accu pakketten.
– We maken zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Daarnaast doen we mee aan het Slim Stroom Plan van Green Events. Hierbij wordt gekeken naar de optimale stand en instellingen van aggregaten om zo min mogelijk stroom te verbruiken. Ook wordt er altijd onderzocht of opstellingen i.c.m. vaste stroom mogelijk zijn. Vanaf 2022 zijn er tests gedaan met hybride aggregaten en machinerie. Dit is succesvol verlopen. In 2023 wordt er voor een groot deel van de evenementen overgestapt naar nieuwere, schonere en stillere aggregaten, soms i.c.m. accupakketten. Door het gebruik van deze aggregaten en accupakketten zal naar verwachting het aantal draaiuren van de aggregaten teruggebracht kunnen worden naar 15% van het origineel aantal draaiuren. Ook de uitstoot van o.a. CO2 zal hierdoor significant dalen. Eind 2023 zal er geëvalueerd worden en gekeken worden of de stappen een positief resultaat hadden.

Toekomst:

We zijn trots op de bovenstaande resultaten, op ons team en op onze bezoekers. We kijken er naar uit om in de komende jaren, samen met onze duurzaamheidsmanager, partners, het team en onze bezoekers, bovenstaande lijst verder aan te vullen. Middels onze jaarlijkse duurzaamheidsdag en -training zal het team de punten voor volgend jaar opnieuw gaan bepalen en herijken. We houden daarbij alternatieven en innovaties nauwlettend in de gaten.

Wat kan jij als bezoeker bijdragen aan de verduurzaming van jouw festival?

We kunnen het niet alleen! Wil je graag meehelpen verduurzamen, dan hebben we per thema een paar praktische tips voor jou:

Grondstoffenbehoud:

Ben zuinig op je hardcup en lever deze aan het eind van de dag weer in. Op die manier kunnen ze hergebruikt worden en ontstaat er geen afvalstroom.
Kans op een bui? Zorg dat je een regenjas mee neemt. Op die manier besparen we honderden kilo’s aan plastic wegwerp poncho’s.
Laat jouw toegangstickets scannen op je telefoon, zodat je deze niet hoeft uit te printen. Dat scheelt papier, inkt en uiteindelijk bomen.
Lokaal nalatenschap:

Gooi geen afval op de grond. We ruimen alles op, maar als jij zorgt dat jouw beker, sigarettenpeuken en kauwgom direct de prullenbak in gaan, kunnen wij het zeker niet missen en blijft de natuur zo schoon mogelijk.
Denk bij het weggaan aan onze buren. Ga niet schreeuwen, wildplassen of rondhangen. Dat zou jij zelf ook niet fijn vinden voor je deur. Door rekening te houden met elkaar draag je bij aan een duurzame relatie met de buurt.
CO2 reductie:

Denk na over de vorm van vervoer die je kiest om naar het festival te komen. Kom bijvoorbeeld op de fiets. Dit is gezond en we hebben goede voorzieningen! Kies anders voor het OV en de pendelbus.
Verkies vegetarisch boven een vleesgerecht. Dit is vaak zeker net zo lekker en is een stuk duurzamer.
Maar nog veel belangrijker, probeer in het dagelijks leven door kleine aanpassingen te verduurzamen, we kunnen het niet alleen. Verduurzamen is een team effort!

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën? Neem dan contact op met onze duurzaamheidsmanager via info@elevation-events.com

Stay updated

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Get your tickets